O'zini elektr toki bilan taminlab qo'shimcha tok ishlab chiqaruvchi generator