адамга эн кыйыны кунсайын адам болуу .ч.т.а
4:39
932382