гигиена век до и после операции синяпко с.ф. еако2018