уйкудагы сулуу спящая красавица кыргыз тилинде жомок балдарга бишкек кыргызстан